Привет! Вие отворихте документа "Субменю: Въпроси"

Като използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на тези документи

   С браузер Microsoft Edge на мобилен телефон можете да активирате символите „Разтворена книга с говорител” и символ „А”, да прочетете текста в удобна големина, както и да прослушате съдържанието на документа. Така удобно ще се запознаете и изучите документите и с мобилните си телефони.