Привет! Вие отворихте документа "Книгата Урантия"

Като използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на този документ

   Книгата Урантия е била дадена на нашата планета, на хората от Урантия, за да развие космическото съзнание и усъвършенства духовното възприятие

 

   (0:0.2)  В своя стремеж да разширим космическото съзнание и да усъвършенстваме духовното възприятие ние сме ограничени от използването на несъвършения език на този свят, което изключително много усложнява излагането на разширените понятия и новите истини. Но нашият мандат ни задължава да направим всичко възможно за предаването на смисъла, като използваме словесните символи на английския език. В съответствие с полученото указание ние бяхме инструктирани да въвеждаме нови термини само в случаите на отсъствие на английски еквивалент, способен да изрази понятието частично или дори с известно изкривяване на смисъла.

   Тя разказва за безграничното пространство и време, демонстрира космическия ред, илюстрира невъобразимия размер на Голямата Вселена. От начало до края Книгата Урантия показва, че човек може да увеличи своя опит за общение с Бога, с истина и красота, да разбере великодушието и безусловната любов на Бога към всеки от нас.

(2:2.5)  Книгата казва: „в центъра на целия план, който обединява живите същества на пространственните светове, се намира божественият замисъл: всички волеви създания да бъдат извисени до висшето предназначение на собствения им опит от споделянето на Райското съвършенство на Отеца”. Бог не е нито егоистичен, нито затворен; той непрестанно посвещава себе си на всички самоосъзнаващи се същества на необятната вселена на вселените.

   (48:8.4)  Книгата Урантия – това е откровение за истината на нашия свят от висшите сздания във вселената. Нейното учение – това е смес от наука, философия, история, космология и религия в голяма величествена картина, разкриваща нашия произход, нашата цел и нашата божествена и величествена съдба „вековен прогрес от животно към ангел, от ангел към дух и от дух - към Бога”

   Включва информация относно състава, организацията, управлението и личностите от космоса, историята на нашата планета, нашето продължаване на духовната еволюция, новото виждане за реалността, разяснение понятието на личността, разума и душата, нашия еволюционен опит при движение към Бога в сътрудничестно с Божия дух в нашия ум и накрая разширен разказ за живота и учениято на Иисус.

   (Източник: Theoquest & Education Committee)