Привет! Вие отворихте документа "Какво е правил Иисус в периода от 12 до 30 годишна възраст?"

Като използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на този документ

   Какво е правил Иисус в периода от 12 до 30 годишна възраст?

 

   До появата на Книгата Урантия всички ние си  задавахме въпроса за всички тези години между времето когато Иисус се е появил в Храма и началото на неговото обществено служене.

   Иисус живял удивителен живот. Както вие знаете, той е бил Син Божии, въплатил се на тази планета като безпомощно дете. Той е бил действително човек, също така действително Божествен, и като човек той е живял същия живот, както и всички хора. Той се родил, той е имал родители, приятели, той е ходил на училище, той е научил как да работи с дърво, той е свирил на музикални инструменти, той се е харесвал на своите връсници, пътувал е по света. Той е бил добър ученик и добър син, имал е братя и сестри, и той им е станал баща-брат след преждевременната смърт на Йосиф, когато Иисус е бил само на 15 години.

   Той е живял нормален скромен живот, заедно със всички подеми и спадове, както на много хора, малко се е отличавал от своите съвременници. През този физически живот в него също така е бил богат вътрешен живот, в който той постепенно разбрал, кой е бил той и в какво е била неговата истинска мисия в този свят. Това разбира се отличавало Иисус от всички останали – тогава и сега.  И едва на 14 годишна възраст Иисус разбрал, кой е в действителност и каква е неговата мисия. След това неговия живот е бил съсредоточен за изпълнение на тази мисия, съгласно волята на Небесния Баща. Но той никога не е забравил за своя прост човешки живот. Наред със всички задължения той винаги е помнил дълга пред своето семейство и дълга на гражданин пред общината. И в края на своя земен живот е посветил напълно себе си на своята мисия – публично провъзгласил „благата вест” за богосиновството и спасение на вярата.

   На вас ще бъде приятно да разберете това, като прочетете пълната история на несравнимия живот на Иисус, включително всички неизвестни години в ЧАСТ IV Животът и ученията на Иисус

   Тази история започнала с рождението на Иисус в Витлеем. В тези удивителни документи Вие ще прочетете за целия период от живота на Иисус и даже повече. Тези събития, за които Вие знаете от Библията, разширени и расказани в детайли на съвременен език от 21 век. Книгата казва:

   196:1.3)  “Да следваш Иисус” означава лично да изповядваш такава като на Учителя религиозна вяра и да се проникнеш духом с неговия живот на безкористно служене на човека. Една от най-важните задачи на човешкия живот е да узнаеш в какво вярваше Иисус, да откриеш неговите идеали и да се стремиш към постигането на възвишената цел на неговия живот. От цялото човешко знание най-голяма ценност е знанието за религиозния живот на Иисус и това как го преживя той.

   Този религиозен живот на Иисус започнал дълго преди неговото общественно служене. Ние се надяваме, че вие с удоволствие ще прочетете цялата история. Сега, както и 2 000 години назад Иисус е най-високия пример на човек живял живот посветен на Бога.