Привет! Вие отворихте документа "Кой е Иисус?"

Като използвате бутона Play ще чуете аудиозаписа на този документ

   Кой е Иисус?

   (169:4.13)  Иисус е духовна призма в облика на човек, което позволява на материалните създания да видят Невидимия. Той е вашият по-голям брат, който, пребивавайки в плът, ви запознава със Същество, Чиито безкрайни атрибути са докрай непонятни даже на небесното войнство. Но всичко това трябва да се заключава в личния опит на отделния вярващ. Бог, Който е Дух, може да бъде познат само като духовен опит. Божественият Син на духовните светове може да разкрие Бога на крайните синове от материалните светове само като Баща. Вие можете да познаете Вечния като Баща; вие можете да Му се покланяте като на Бога на вселените - безкрайния Създател на всичко съществуващо.

   (188:5.2)  Иисус е истински спасител в този смисъл, че благодарение на неговия живот и смърт хората действително стигат до добродетелта и праведното спасение. Иисус обича хората толкова много, че неговата любов пробужда в човешкото сърце ответна любов.

   (182:1.9)  В тази своя последна молитва заедно с апостолите Учителят се позова на това, че той е открил на света името на Отеца. Такова разкриване на Бога наистина стана целият негов съвършен живот в плът. Небесният Баща се беше опитал да разкрие себе си на Мойсей, но той не можа да отиде повече от това, да предизвика провъзгласяването на “АЗ СЪМ”. А когато Го помолиха да разшири това откровение за Себе Си, беше разкрито само едно: “АЗ СЪМ това, което АЗ СЪМ.” Когато Иисус завърши своя земен живот, името на Отеца беше разкрито в такава степен, че Учителят, който беше въплъщение на Отеца, можеше наистина да каже:

(182:1.10)   Аз съм хлябът на живота.

(182:1.11)   Аз съм живата вода.

(182:1.12)   Аз съм светлината на света.

(182:1.13)   Аз съм желанието на всички векове.

(182:1.14)   Аз съм отворената врата към вечното спасение.

(182:1.15)   Аз съм реалността на безкрайния живот

(182:1.16)   Аз съм добрият пастир.

(182:1.17)   Аз съм пътят на безкрайното съвършенство.

(182:1.18)   Аз съм възкресението и животът.

(182:1.19)   Аз съм тайната на вечното спасение.

(182:1.20)   Аз съм пътят, истината и животът.

(182:1.21)   Аз съм безкрайният Баща на моите крайни деца.

(182:1.22)   Аз съм истинска даваща вино лоза, а вие сте клонките.

(182:1.23)   Аз съм надеждата за всички, които са познали живата истина.

(182:1.24)   Аз съм живият мост от единия свят до другия.

(182:1.25)   Аз съм живата връзка между времето и вечността.

 

   Защо Иисус назовават Михаил?

   Части I-III на Книга Урантия отговаря на този въпрос подробно, в особенности Документи 21 и 33, а също Документи 119 и 120 ще Ви помогнат да разберете концепцията на посвещенията.  Вие можете да прочетете тези документи тук (Документ 21; Документ 33; Документ 119; Документ 120).

   Иисус е съществувал като личност безчислено количество години, преди да се роди тук. Но ние не знаем предишното му име. Иисус е името което Йосиф и Мария дали на своето дете. Различните вариации на името Иисус са имена които ние знаем тук на Земята. Михаил – това не е име, това и титул в йерархията на божествените същества. Името Михаил дадено на архангел в Библията също внася допълнителен смут.